HANDELSBETINGELSER

 

for Ringsted Festival ApS og Plastfabrikken ApS, CVR-nr. 34042268, Odinsvej 12, 4100 Ringsted (i det følgende kaldet Ringsted Festival).

Disse betingelser gælder for produkter købt på ringstedfestival.dk og plastfabrikken.dk, herunder:

1. Billetter og tillægsbilletter
2. Overnatningsmuligheder

Ringsted Festival behandler alle købers oplysninger fortroligt, og udleverer ikke oplysninger såsom e-mailadresser, kreditoplysninger, telefonnummer eller andet til tredjemand. Se nærmere om Ringsted Festivals privatlivspolitik https://www.ringstedfestival.dk/cookiegdpr.

1. Billetter og tillægsbilletter

1.1 Generelt
Nedenstående gælder for køb af billetter og tillægsbilletter hos Ringsted Festival. Ved køb af billetter og tillægsbilletter accepterer køber samtidig Ringsted Festivals billetbetingelser, som køber har accepteret ved købets gennemførelse.
Ved kvittering forstås den e-mail, som køber modtager, som bekræftelse for sit køb.
Ved billet forstås den PDF-fil, der er vedhæftet i e-mailen med kvitteringen. Bemærk venligst, at billetten ikke er adgangsgivende.
Ved adgangsgivende armbånd forstås det armbånd, køber modtager ved ankomst til festivalspladsen, som dokumentation for at have købt en adgangsgivende billet til det pågældende års festival.

1.2 Ordren
Umiddelbart inden køber afgiver en ordre, vil køber få oplyst størrelsen af det samlede køb.
Det anførte beløb er inklusive alle skatter og afgifter.

1.3 Ordrebekræftelse
Ved gennemførelsen af købet modtager køber en e-mail med en kvittering for købet, som en bekræftelse på, at købet er gået igennem. Hvis køber ikke har modtaget kvitteringen indenfor 12 timer, bedes køber kontakte Ringsted Festival på kontor@ringstedfestival.dk.

1.4 Udlevering af adgangsgivende armbånd
De adgangsgivende armbånd udleveres af Ringsted Festivals personale ved ankomst til festivalpladsen.

Udleveringsstedet er:
Tvær Alle 1
4100 Ringsted
For at få udleveret et adgangsgivende armbånd, skal køber fremvise billetten elektronisk eller printet på udleveringsstedet.

1.5 Betaling og gebyrer
Køber kan betale med Dankort, Visakort, Mastercard samt Mobilepay tilknyttet disse kort.
Derudover tilbydes der ligeledes mulighed for betaling via bankoverførsel, faktura eller EAN-faktura. Hvis dette ønskes, bedes køber kontakte Ringsted Festival på kontor@ringstedfestival.dk.
Beløbet bliver trukket på det oplyste kort, når køber har afgivet sin ordre, hvorefter køber modtager en ordrebekræftelse, jf. punkt 
1.3.
Hvis køber har anvendt bankoverførsel, er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Ved faktura, EAN-faktura eller bankoverførsel frigives billetterne først, når pengene er modtaget på Ringsted Festivals konto, og ejerskab til disse opnås først på dette tidspunkt. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, sælges billetterne til anden side.

1.6 Fortrydelsesret
Køber har ikke fortrydelsesret ved køb af billetter eller tillægsbilletter til Ringsted Festival.

1.7 Reklamationsret
Per 15. februar 2016 findes der en europæisk forbrugerklageinstans, ODR. ODR står for "online dispute resolution" (online-klageløsning) og henvender sig til forbrugere og onlineshops i EU. Vil køber klage over sit køb hos Ringsted Festival til ODR, kan køber gøre det her.

1.8 Refundering/aflysning af arrangement
Køb af billetter og tillægsbilletter til Ringsted Festival refunderes kun såfremt hele arrangementet aflyses.
Ændringer i programmet medfører således ikke adgang til hel eller delvis refusion af købesummen.

1.9 Videresalg af adgangsgivende armbånd til Ringsted Festival samt tillægsbilletter
Køber har mulighed for at overdrage sin(e) ubrugte billet(ter) til Ringsted Festival til en anden person. I henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt at overdrage billetter eller tillægsbilletter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste. Ringsted Festival påtager sig intet ansvar for overdragelse af billetter, medmindre dette er sket gennem Ringsted Festival.
Overtrædelse af loven vil medføre annullering af billetter uden økonomisk kompensation.
Det adgangsgivende armbånd er personligt, og må ikke overdrages, sælges eller lignende, til  andre, når det er taget i brug.
Ved ibrugtagning forstås det øjeblik, hvor køber får armbåndet på af Ringsted Festivals personale.
Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning fra festivalspladsen samt inddragelse af det adgangsgivende armbånd uden økonomisk kompensation.
Billetter til Ringsted Festival kan kun købes igennem Ringsted Festivals billetshop.

1.10 Kommercielle rettigheder
Uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Ringsted Festival, må Ringsted Festivals forretningskendetegn, herunder bl.a. navn, logo, m.v. ikke være genstand for kommerciel udnyttelse.
Ved kommerciel udnyttelse forstås videresalg, udlodning i konkurrencer, anvendelse som præmier eller lignende, som sker i forbindelse med markedsføring af en erhvervsvirksomhed.
Dette gælder også, selvom Ringsted Festival forretningskendetegn måtte være registreret.
Ved overtrædelse af dette forbeholder Ringsted Festival sig retten til ved overtrædelse af nærværende bestemmelse at annullere billetten uden økonomisk kompensation, samt muligheden for at rejse krav om erstatning. 

1.11 Ansvarsfraskrivelse
Ud over hvad følger af nærværende generelle handelsbetingelser, fraskriver Ringsted Festival sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af aflysning af et arrangement, ændring af program samt andre ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.

1.12 Force majeure
Ringsted Festival fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder, for hvilke Ringsted Festival ikke har rådighed over (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer, pandemier, ændret lovgivning, brand samt anden uforudset skade på varelager, myndighedsrestriktioner, herunder importrestriktioner, eller salgsforbud.

1.13 Deling af billeder m.v.
Ved deltagelse til Ringsted Festival eller til Ringsted Festivals arrangementer i Festhallen, accepterer man samtidig, at der må tages billeder af en på festivalspladsen/i Festhallen, og at disse billeder må deles af Ringsted Festival på hjemmesiden, sociale medier mv.


2. Overnatningsmuligheder

2.1 Generelt
Ved overnatningsmuligheder forstås de boformer, herunder glamping og camping, som kan købes af Ringsted Festival.
Det bemærkes, at køb af overnatningsmuligheder ikke samtidig giver adgang til festivalspladsen. Billet til festivalspladsen købes særskilt.

2.2 Ordren
Umiddelbart inden køber afgiver en ordre, vil køber få oplyst størrelsen af det samlede køb.
Det anførte beløb er inklusive alle skatter og afgifter.

2.3 Ordrebekræftelse
Ved gennemførelsen af købet modtager køber en e-mail med en kvittering for købet, som en bekræftelse på, at købet er gået igennem. Hvis køber ikke har modtaget kvitteringen indenfor 12 timer, bedes køber kontakte Ringsted Festival på kontor@ringstedfestival.dk.

2.4 Ankomst til overnatningspladsen
Der er ankomst på campingområderne fra onsdag den 31. juli 2024 klokken 12.
Kommer man med campingvogn, skal man senest være ankommet torsdag den 1. august 2024 klokken 12.00.
Fra onsdag kl. 12.00 til torsdag kl. 12.00 er det adgangsbilletten til festivalen, der giver adgang på campingpladsen.
Fra torsdag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00 er der armbåndskontrol ind til campingpladsen, og det er kun et gyldigt armbånd, der giver adgang. For at komme ind på Kasernen, Kompagniet og Cirkuspladsen, skal man have et festivalarmbånd. Bor man på GlamCamp, får man udleveret et særligt adgangsgivende armbånd til området.

2.5 Afgang fra overnatningspladsen
Overnatningspladsen skal forlades senest søndag den 4. august 2024 kl. 12.00.
Pladsen forlades i samme stand, som køber modtog denne.
Manglende oprydning på det lejede campingfelt vil blive faktureret.

2.6 Bortkomne ejendele
Ringsted Festival påtager sig intet ansvar for bortkomne eller stjålne ting, værdigenstande, bagage eller lignende på Ringsted Festivals arealer.

2.7 Glemte sager
Glemte ting, værdigenstande, bagage eller lignende, som er efterladt eller glemt på overnatningspladsen opbevares af Ringsted Festival i op til to måneder efter afrejse. Herefter forbeholder Ringsted Festival sig retten til at bortskaffe genstanden.
Forsendelse af glemte genstande kan ske mod betaling af forsendelsesomkostninger.

2.8 Overholdelse af ordensreglementet
Ringsted Festival forbeholder sig retten til at udarbejde ordensreglement for overnatningspladsen, og det påhviler køber at holde sig orienteret herom.
Overtrædelse kan medføre bortvisning fra pladsen uden økonomisk kompensation.

2.9 Fortrydelsesret
Køber har ikke fortrydelsesret ved køb af en overnatningsmulighed hos Ringsted Festival.

2.10 Refundering/aflysning af arrangement
Der vil kun ske refundering af billet til overnatningsmulighed, såfremt hele arrangementet aflyses.
Ændringer i programmet medfører således ikke adgang til hel eller delvis refusion af købesummen.

2.11 Videresalg af billet til overnatningsmulighed
Køber har mulighed for at overdrage sin(e) ubrugte billet(ter) til overnatningsmulighederne til Ringsted Festival til en anden person. I henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt at overdrage billetter eller tillægsbilletter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste. Ringsted Festival påtager sig intet ansvar for overdragelse af billetter, medmindre dette er sket gennem Ringsted Festival.
Overtrædelse af loven vil medføre annullering af billetter uden økonomisk kompensation.
Det adgangsgivende armbånd til overnatningspladsen er personligt, og må ikke overdrages, sælges eller lignende, til andre, når det er taget i brug.
Ved ibrugtagning forstås det øjeblik, hvor køber får armbåndet på af Ringsted Festivals personale.
Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning fra festivalspladsen samt inddragelse af det adgangsgivende armbånd uden økonomisk kompensation.
Billetter til Ringsted Festival kan kun købes igennem Ringsted Festivals billetshop.

2.12 Ansvarsfraskrivelse
Ud over hvad følger af nærværende generelle handelsbetingelser, fraskriver Ringsted Festival sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af aflysning af et arrangement, ændring af program samt andre ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.

2.13 Force majeure
Ringsted Festival fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder, for hvilke Ringsted Festival ikke har rådighed over (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer, pandemier, ændret lovgivning, brand samt anden uforudset skade på varelager, myndighedsrestriktioner, herunder importrestriktioner, eller salgsforbud.